สังกัจจายน์ (0) พระโพธิ์สัตว์กวนอิม (1) พระพุทธรูปปางมารวิชัย (3)
พระพุทธรูปปางสมาธิ (2)


View :   Sort :

1
Found 9 items
Price: 39,000.00
Price: 35,000.00
Special: 29,000.00
Price: 7,500.00
Code : กรอกรหัสสินค้า5
กรอกชื่อสินค้า

1Copyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัทพรพิมลแกะสลัก จำกัด
505 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
Contact. 053-732-240, 092-632-4541, 092-990-4551
email : info@ppnjew.com
จำหน่าย-รับแกะสลักพระพุทธรูป พระประธาน งานพระแกะสลักแม่สาย แกะสลักพระพุทธรูป พระเครื่อง แกะสลักหินแกรตนิต หินอ่อน หยกขาวพม่า หยกเขียวพม่า แร่รัตนชาติ งานออกแบบศิลปะที่ทำจากหินชนิดต่างๆ หิน หยก พระประจำวันเกิด jade sculpture buddhist carving burmese jade