ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ หยก
พระพุทธรูปปางมารวิชัย

             ลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิ คือประทับนั่งตั้งพระวรกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระเพลาหงายขึ้น พระหัตถ์ขวาวางอยู่บนพระเพลา คว่ำพระหัตถ์ ปลายพระดัชนีชี้ลงดิน ชาวบ้านมักจะเรียกพระพุทธรูปปางนี้ว่า ปางผจญมาร หรือปางสดุ้งมาร ซึ่งมีตำนานว่า พญามารมีชื่อว่า วสวตีกับบริวารได้มาขัดขวางพระองค์ด้วยประการต่าง ๆ เพื่อมิให้พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะมิฉะนั้นแล้ว พญามารและบริวาร ก็จะไม่สามารถครอบงำพระองค์ได้อีกต่อไป แต่พระองค์ทรงมั่นคงไม่หวั่นไหว

More...

พระพุทธรูปปางสมาธิ

            พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ นั่งลำพระองค์ตั้งตรงพระบาท (เท้า) ทั้งสองซ้อนกัน โดยพระบาทขวาซ้อนทับอยู่บนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเพลา (ตัก) โดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงายอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย (ท่าสมาธิราบ ขาขวาทับขาซ้าย) จัดเป็น "ปฐมปาง" หรือปางที่ให้กำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้ เรียกได้อีกอย่างว่าปางตรัสรู้ หรือเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งสมาธิโดยใช้ข้อพระบาททั้งสองข้างขัดกันซึ่งเรียกว่า (ปางขัดสมาธิเพชร)

More...

Company News
โรงงานแกะสลักหยก

       ขั้นตอนในการทำงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน เริ่มจากการขึ้นต้นแบบโดยขึ้นต้นแบบจากดินเหนียว เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องตามพุทธลักษณะ  หลังจากนั้นจะทำแม่พิมพ์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการแกะสลัก การแกะสลักสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนการตัด: หลังจากวัดขนาดตรงตามแบบแล้ว จะทำการตัดใหญ่และ ตัดย่อยตามส่วนต่างๆ

ขั้นตอนแกะสลัก: แบ่งเป็น ขั้นตอนเจียรหยาบ ละเอียด และเก็บรายละเอียด

ขั้นตอนการขัดเงา: ขัดเงาหยาบ เป้นการเตรียมพื้นผิว ใ้ห้เรียบ และขัดเงาอย่างละเอียดให้เนียนแก่การ ขัดชักเงา

 

More...

โรงงานแกะสลักหยก

             ท่านว.วชิรเมธี จาก ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ได้ถือโอกาสมาแวะเยี่ยม บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด และตรวจงานในช่วงที่มีการแกะสลักพระพุทธรูปปางมารวิชัย เพื่อนำไปบูชาที่ศูนย์วิปัสสานา จังหวัดเชียงราย นี้เป็นเพียงภาพบรรยากาศบางส่วนน่ะค่ะ  ที่โรงงานนั้นทั้งผลิต และขายส่งเอง ซึ่งท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อทีมงานได้โดยตรง สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมเต็มรูปแบบได้ทีนี้ค่ะ 

More...

พระอารย์อจโล

   พระอาจารย์อจโล จาก สำนักสงฆ์อานันทคีรี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ถือโอกาสมาแวะเยี่ยม บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด และตรวจงานในช่วงที่มีการแกะสลักพระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระพุทธรูปแกะสลักปางสมาธิขนาดพระประธาน เพื่อนำไปบูชาที่ สำนักสงฆ์อานันทคีรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นี้เป็นเพียงภาพบรรยากาศบางส่วนน่ะค่ะ  ที่โรงงานนั้นทั้งผลิต และขายส่งเอง ซึ่งท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อทีมงานได้โดยตรง สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมเต็มรูปแบบได้ทีนี้ค่ะ 

More...

พระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์

หลายคนอาจสงสัยว่าการแกะสลักจากหยกหรือหินอ่อน หินแกรนิตมาเป็นพระพุทธรูปบูชานั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง วันนี้ทางทีมงานได้นำข้อมูลและข่าวสารมาให้ชมกันค่ะ โรงงานของบริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัดนั้นอยู่ที่ อำเภอ แม่สาย จังวัดเชียงราย ที่โรงงานนั้นทั้งผลิต และขายส่งเอง ซึ่งท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อทีมงานได้โดยตรง การแกะสลักพระแก้วทรงเครื่องนั้น เริ่มจากคุณสุดาได้ติดต่อให้ทางทีมงานแกะสลักพระแก้วทรงเครื่องเพื่อถวายเป็นพระประธานให้กับทางวัดจุฬามณี (สมุทรสาคร) ซึ่งทางทีมงานได้ทำสุดความสามารถ ผลงานที่ออกมาถูกใจทั้งคุณสุดาและพระอาจารย์จากทางวัดค่ะ

 

More...

หยก, หยกแกะสลัก

             การนำหยกมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคลแม้กระทั่งทำเป็นเครื่องประดับเป็นที่นิยมมาตั้งแต่ในสมัยก่อน เพราะเชื่อกันว่า หยกนั้นมีพลังที่สามารถนำพาซึ่งความสุขมาให้แก่ผู้บูชา และปัดเป่าภันอันตรายออกนอกตัว หลักๆๆสามารถแบ่งหยกได้ออกเป็น 2 ชนิดคือ เจไดต์ (Jadeite) และเนไฟรต์ (Nephrite) หยกทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแข็ง 9.0-10 เนื้อละเอียด สวยงาม เหมาะสำหรับแกะสลักเป็นรูปร่างต่าง ๆ ซึ่งมีแล่งกำเนิดในจีน และในพม่า  พระพุทธรูปแกะสลักของเราโดยส่วนมากจะใช้หยกพม่า หรือหยกเนื้อแข็ง ในการแกะสลักเพราะหยกชนิดนี้มีความแข็งระดับ 10 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหิน 1 ใน 5 ที่มีความแข็งมากที่สุดในโลก มีสีเขียว และเนื้อละเอียดเหมาะกับการแกะสลักพระพุทธรูป หรือวัตถุมงคล 
 

 

More...

เจ้าแม่กวนอิม
 
             “เจ้าแม่กวนอิม” (观世音、观音) เป็นพระโพธิสัตว์ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่มีผู้รู้จักและศรัทธา มากที่สุด เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาจากชาวจีนทั่วทุกมุมโลก และแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในทุก ๆ ที่ที่มีชาวจีนอาศัยอยู่ ในคตินิยมทางสัญลักษณ์วัฒนธรรมมงคลของจีน องค์เจ้าแม่กวนอิม คือ พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญู และเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตามหาการุณย์เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ดังคำปณิธานของพระองค์ที่ว่า “หากยังมีสัตว์ตกทุกข์ได้ยากอยู่ ก็จะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ

 

 

 

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัทพรพิมลแกะสลัก จำกัด
505 หมู่ที่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
Contact. 053-732-240, 092-632-4541, 092-990-4551
email : info@ppnjew.com
จำหน่าย-รับแกะสลักพระพุทธรูป พระประธาน งานพระแกะสลักแม่สาย แกะสลักพระพุทธรูป พระเครื่อง แกะสลักหินแกรตนิต หินอ่อน หยกพม่า งานออกแบบศิลปะที่ทำจากหินอ่อน หินแกรนิต พระประจำวันเกิด พระพุทธรูป jade sculpture buddhist carving burmese jade