เกี่ยวกับเรา article

เกี่ยวกับเรา   

 

 

           บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด จำหน่าย พระพุทธรูปบูชา พระพุทธรูปแกะสลัก พระโพธิสัตว์กวนอิม พระอัครสาวก พระสังกัจจายน์  รูปเหมือน ทุกขนาด แกะสลักด้วยหยกเขียว จากประเทศพม่า (ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็น หยกที่เนื้อแข็งที่สุด) ต่อมาได้นำวัตถุดิบชนิดอื่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานแกะสลัก ไม่ว่าจะเป็น หยกขาวพม่า  หยกแคนาดา  หินเขียวอิตาลี  หินชมพู  หินเขียวน้ำโขง หินอ่อน หินแกรนิต และแร่รัตนชาติ เช่น  Quartz, Rose Quartz, Lapis LazuLiAventurine  เป็นต้น 

       และด้วยประสบการณ์การแกะสลักมานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2530  จึงทำให้มีความชำนาญในการแกะสลัก และทีมงานช่างแกะสลักได้พัฒนาฝีมือ และผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆๆ จนทีมงานสามารถแกะสลัก พระพุทธรูปขนาดใหญ่ (พระประธาน) ทุกขนาดตามที่ลูกค้าและผู้ที่สนใจต้องการ ซึ่งถูกต้องตามพุทธศิลป์ของแต่ละยุค แต่ละสมัย เช่น ศิลปะคันธารราษฎร์ คุปตะ และปาละของอินเดียตลอดจนศิลปะพุทธศิลป์ของไทย ตั้งแต่สมัยเชียงแสนสุโขทัยและอู่ทอง เป็นต้น การแกะสลักเป็นไปและถูกต้องตามพระมหาปุริสะ ลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

      พระพุทธรูปแกะสลักของพรพิมลแกะสลักทุกองค์ มุ่งหวังเพื่อจะอนุรักษ์ศิลปะในเชิงพุทธศิลป์ของไทย  และพระอิริยาบถที่สำคัญ ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้นเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งแม้เพียงน้อยนิด  ในการช่วยจรรโลงสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกตลอดไป เพราะพระพุทธรูป ที่แกะสลักด้วยหยกหินและแร่รัตนชาติ จะมีความคงทนเป็นเวลานับพันปี ซึ่งจะคงเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ปรากฏอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ต่อไป  

 

   บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด ในปัจจุบัน มีโชว์รูม 2 สาขาด้วยกัน ที่ กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดเชียงราย สามารถกล่าวได้เลยว่า เป็นแหล่งที่มีผลงานการแกะสลักพุทธศิลป์ด้วยหยก และหินทุกชนิด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม โรงงานแกะสลักหยก และติดต่อได้ตลอดเวลา ที่อำเภอแม่สาย และสาขาในกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

        

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัทพรพิมลแกะสลัก จำกัด
505 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
Contact. 053-732-240, 092-632-4541, 092-990-4551
email : info@ppnjew.com
จำหน่าย-รับแกะสลักพระพุทธรูป พระประธาน งานพระแกะสลักแม่สาย แกะสลักพระพุทธรูป พระเครื่อง แกะสลักหินแกรตนิต หินอ่อน หยกขาวพม่า หยกเขียวพม่า แร่รัตนชาติ งานออกแบบศิลปะที่ทำจากหินชนิดต่างๆ หิน หยก พระประจำวันเกิด jade sculpture buddhist carving burmese jade