ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ หยก
 
                        ชีวิตคือหนึ่งฤดูกาล เมื่อได้ชีวิต..คุณจะใช้ชีวิตของคุณอย่างไร? ในโลกใบนี้ก็มีชีวิต มีหลากหลายชีวิต ในความหลากหลาย เราหลอมรวมกันด้วยความกตัญญู กตัญญูต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าบริษัท พรพิมลแกะสลักเกิดขึ้นมาจากอะไร ? ตอบได้เลยค่ะว่า ความกตัญญูของชาวพุทธทุกคนที่มีต่อพระธรรม ต่อครูบาอาจารย์ ต่อคุณพ่อ คุณแม่ เพราะมีความกตัญญูจึงมีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ ทุกชีวิตในโลกใบนี้ล้วนเป็นครูทั้งสิ้น เป็นทั้งครูของตนเองและครูของผู้ที่ได้พบเห็นกับความมหัศจรรย์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ และจะมีสักกี่ท่านที่จะรู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานแกะสลักพระพุทธรูป หรือพระประธานทุกองค์ของบริษัทนั้นเป็นใคร ? คุณพรพิมล (ผุ้ก่อตั้ง) ได้เผยความรู้สึกของตัวเองไว้ว่า ...
 
"ความรู้สึกที่ได้รับหน้าที่นี้รู้สึกขอบคุณในงาน ถ้าไม่มีงานแกะสลักพระพุทธรูป หรืองานสร้างพระประธาน ก็ไม่รู้จะเอาความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ที่ไหน เพราะครึ่งชีวิตของพร ใช้ชีวิตอยู่กับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด และต้องขอบคุณพระผู้เมตตาที่มอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่นี้ รู้สึกดีมากที่มีผู้คนชื่นชอบผลงานของเรา แล้วมีบางคนมีทุกข์มา แล้วกลับออกไปอย่างมีความสุขเพียงแค่เห็นพระพุทธรูปแกะสลักที่สวยงามแล้วได้กราบไหว้"  เรื่องอุปสรรคในการทำงานมีอยู่แล้ว แต่อยากจะให้ทุกท่านได้เ็นการทำงานของเราอย่างใกล้ชิด จึงได้พื้นที่ในส่วนนี้เป็นการอัพเดทข่าวสาร และให้ความรู้กับทุกท่านเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา ของเราได้ต่อยอดสูงยิ่งๆๆขึ้นไป 

 พระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยarticle

             ลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิ คือประทับนั่งตั้งพระวรกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระเพลาหงายขึ้น พระหัตถ์ขวาวางอยู่บนพระเพลา คว่ำพระหัตถ์ ปลายพระดัชนีชี้ลงดิน ชาวบ้านมักจะเรียกพระพุทธรูปปางนี้ว่า ปางผจญมาร หรือปางสดุ้งมาร ซึ่งมีตำนานว่า พญามารมีชื่อว่า วสวตีกับบริวารได้มาขัดขวางพระองค์ด้วยประการต่าง ๆ เพื่อมิให้พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะมิฉะนั้นแล้ว พญามารและบริวาร ก็จะไม่สามารถครอบงำพระองค์ได้อีกต่อไป แต่พระองค์ทรงมั่นคงไม่หวั่นไหว

พระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปปางสมาธิarticle

            พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ นั่งลำพระองค์ตั้งตรงพระบาท (เท้า) ทั้งสองซ้อนกัน โดยพระบาทขวาซ้อนทับอยู่บนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเพลา (ตัก) โดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงายอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย (ท่าสมาธิราบ ขาขวาทับขาซ้าย) จัดเป็น "ปฐมปาง" หรือปางที่ให้กำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้ เรียกได้อีกอย่างว่าปางตรัสรู้ หรือเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งสมาธิโดยใช้ข้อพระบาททั้งสองข้างขัดกันซึ่งเรียกว่า (ปางขัดสมาธิเพชร)

1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัทพรพิมลแกะสลัก จำกัด
505 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
Contact. 053-732-240, 092-632-4541, 092-990-4551
email : info@ppnjew.com
จำหน่าย-รับแกะสลักพระพุทธรูป พระประธาน งานพระแกะสลักแม่สาย แกะสลักพระพุทธรูป พระเครื่อง แกะสลักหินแกรตนิต หินอ่อน หยกขาวพม่า หยกเขียวพม่า แร่รัตนชาติ งานออกแบบศิลปะที่ทำจากหินชนิดต่างๆ หิน หยก พระประจำวันเกิด jade sculpture buddhist carving burmese jade