พระพุทธรูปปางมารวิชัย article

 พระพุทธรูปปางมารวิชัย                    พระพุทธรูปปางมารวิชัย

             

 

                 โดยการประมวลพระบารมีที่ดำเนินมา โดยถูกทางแล้วมาต่อสู้จนพญามารต้องพ่ายแพ้ไป จึงเป็นเหตุที่ให้เรียกเช่นนั้น และตามตำรา "พิชัยสงคราม"โบราณกล่าวไว้ว่ายามบ้านเมืองทุกข์เข็ญผจญศึกศัตรู ประชิดติดรบและต้องผจญมารมักสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยไว้เป็นเคล็ด ด้วยเหตุที่ว่าการที่ปางมารวิชัยเป็นปางที่มีอยู่ทุกสมัย และเป็นปางต้นของปางต่าง ๆ มาแต่สมัยโบราณ เนื่องจากปางนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการตรัสรู้ จึงมีความสำคัญพอ ๆ กับปางสมาธิ ซึ่งเป็นปางตรัสรู้  ดังนั้น พระประธานในพระอุโบสถจะเป็นพระพุทธรูปในสองปางนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

               หากแต่โดยสรุปแล้วการสร้างพระพุทธรูปนั้นเป็นการสร้างเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและตอบสนองความต้องการในยุคนั้นๆ และความละเมียดละไมของศิลปะและความลุ่มลึกของปรัชญาที่แฝงไว้ในแต่ละปางย่อมสะท้อนสูจุดหมายของผู้สร้างเองในยุคนั้นๆๆ หรือในพระอุโบสถนั้นๆๆ รูปที่ได้นำมาแสดงนี้เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วย หินอ่อน สีขาว จาก ประเทศ อิตาลี ปัจจุบัน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐาน ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี)  หน้าตักขนาด  35 นิ้ว
ข่าวสารทั่วไป

พระพุทธรูปปางสมาธิ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัทพรพิมลแกะสลัก จำกัด
505 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
Contact. 053-732-240, 092-632-4541, 092-990-4551
email : info@ppnjew.com
จำหน่าย-รับแกะสลักพระพุทธรูป พระประธาน งานพระแกะสลักแม่สาย แกะสลักพระพุทธรูป พระเครื่อง แกะสลักหินแกรตนิต หินอ่อน หยกขาวพม่า หยกเขียวพม่า แร่รัตนชาติ งานออกแบบศิลปะที่ทำจากหินชนิดต่างๆ หิน หยก พระประจำวันเกิด jade sculpture buddhist carving burmese jade