แร่หิน

 

                   แร่หิน 

 

                                       ชนิดของแร่หินที่นำมาแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ นั้น มีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในแต่ละงานแกะสลักของเราได้เลือกใช้ แร่หินที่เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆแล้ว  เช่น  หยก  นิยมนำมาใช้แกะสลักงานที่ต้องการความคงทนสูง แต่ต้องใช้ความชำนาญและความพิถีพิถันของช่างผู้ชำนาญงานอย่างสูง

 

                                                   

 

                                         All kinds of materials have their individual characteristics such as color, opacity, size, finish and other pertinent information that you may need to knows in order to make a decision on your choice of materials. With our crafting experience and expert knowledge, we can help you to make a decision that suits your needs. 

 

COLOR AND VARIATIONS

                           
  Color is the most obvious and attractive feature of gemstones. This difference in color is based on the atomic structure of the stone. As stone is a natural material, no two stones are exactly alike and great variations may occur from slices of the same rough rock. Variations in shade and color should be expected. Gemstone materials are handmade and not machine made which means that you can expect variations in the size or 'trueness' of each piece. This gives each work it individual and personalised characteristics.


                                                                                                          

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัทพรพิมลแกะสลัก จำกัด
505 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
Contact. 053-732-240, 092-632-4541, 092-990-4551
email : info@ppnjew.com
จำหน่าย-รับแกะสลักพระพุทธรูป พระประธาน งานพระแกะสลักแม่สาย แกะสลักพระพุทธรูป พระเครื่อง แกะสลักหินแกรตนิต หินอ่อน หยกขาวพม่า หยกเขียวพม่า แร่รัตนชาติ งานออกแบบศิลปะที่ทำจากหินชนิดต่างๆ หิน หยก พระประจำวันเกิด jade sculpture buddhist carving burmese jade