ท่านว.วชิรเมธีแวะเยี่ยม บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด article

                  ปัจจุบันท่าน ว.วชิรเมธีสังกัด ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และพำนัก ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อทำงาน เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเขียนหนังสือและสอนพระพุทธศาสนาเชิงประยุกต์โดยบูรณาการ ศาสตร์ร่วมสมัย เข้ากับการฝึกเจริญสติตามแนวทางแห่งอานาปานสติกรรมฐานของพระพุทธองค์ ทางบริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด รู้สึกภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแป่พระพุทธศาสนาด้วยผลงานการแกะสลักพระพุทธรูปปางมารวิชัยร่วมกันท่าน. สาธุค่ะ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย                พระพุทธรูปปางมารวิชัย

 

 พระพุทธรูปปางมารวิชัย            พระพุทธรูปปางมารวิชัย
Company News

ขั้นตอนการทำงาน article
พระอาจารย์อจโลแวะเยี่ยม บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด article
พระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ article
หยกและงานแกะสลัก article
เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัทพรพิมลแกะสลัก จำกัด
505 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
Contact. 053-732-240, 092-632-4541, 092-990-4551
email : info@ppnjew.com
จำหน่าย-รับแกะสลักพระพุทธรูป พระประธาน งานพระแกะสลักแม่สาย แกะสลักพระพุทธรูป พระเครื่อง แกะสลักหินแกรตนิต หินอ่อน หยกขาวพม่า หยกเขียวพม่า แร่รัตนชาติ งานออกแบบศิลปะที่ทำจากหินชนิดต่างๆ หิน หยก พระประจำวันเกิด jade sculpture buddhist carving burmese jade