พระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ article

                         การแกะสลักพระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ เป็นการแกะสลักพระพุทธรูปตามปางหรืออิริยาบถของพระพุทธเจ้า ครั้งสมัยปราบพระยาชมพูบดี แบบประยุกต์ หรือปางทรงเครื่อง  ปัจจุบันโดยทั่วไปจะเป็นที่รู้จักของ ทรงพระแก้วทรงเครื่อง

 

    พระแก้วทรงเครื่อง                     โรงงานแกะสลักหินอ่อน

 

 

ช่วงการทำงานแกะสลักพระพุทธรูปทรงเครื่อง

 

ขั้นตอนการแกะสลัก           ขั้นตอนการแกะสลัก       

 

 ขั้นตอนการแกะสลัก           ขั้นตอนการแกะสลัก

 
Company News

ขั้นตอนการทำงาน article
ท่านว.วชิรเมธีแวะเยี่ยม บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด article
พระอาจารย์อจโลแวะเยี่ยม บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด article
หยกและงานแกะสลัก article
เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัทพรพิมลแกะสลัก จำกัด
505 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
Contact. 053-732-240, 092-632-4541, 092-990-4551
email : info@ppnjew.com
จำหน่าย-รับแกะสลักพระพุทธรูป พระประธาน งานพระแกะสลักแม่สาย แกะสลักพระพุทธรูป พระเครื่อง แกะสลักหินแกรตนิต หินอ่อน หยกขาวพม่า หยกเขียวพม่า แร่รัตนชาติ งานออกแบบศิลปะที่ทำจากหินชนิดต่างๆ หิน หยก พระประจำวันเกิด jade sculpture buddhist carving burmese jade